1

Prahistoria sztuki

by: Ga̜ssowski, Jerzy (Author)
Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, [2016]
Warszawa: Wydawnictwo Trio, [2016]
E-Book
2

Kultura pradziejowa na ziemiach Polski: zarys

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warschau: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1985 [erschienen] 1986
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Book
3

Mitologia Celtów

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979
Online-Ausg.. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2017
E-Book
4

Sztuka pradziejowa w Polsce

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1975
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2016
E-Book
5

Z dziejów polskiej archeologii

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1970
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Book
6

Dzieje i kultura dawnych Słowian (do X wieku)

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Pánstwowe Zakł. Wydawnictw Szkolnych, 1964
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2016
E-Book
7

Review: The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe

E-Article
8

Book Reviews January 2005

E-Article