1

Prahistoria sztuki

by: Ga̜ssowski, Jerzy (Author)
Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, [2016]
Warszawa: Wydawnictwo Trio, [2016]
E-Book
2

Kultura pradziejowa na ziemiach Polski: zarys

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warschau: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1985 [erschienen] 1986
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Book
3

Mitologia Celtów

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979
Online-Ausg.. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2017
E-Book
4

Sztuka pradziejowa w Polsce

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1975
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2016
E-Book
5

Irlandia i Brytania w poczatkach średniowiecza w świetle badań archeologicznych

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Wyd. Univ. Warszawskiego, 1973
Book Thesis
6

Z dziejów polskiej archeologii

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1970
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Book
7

Dzieje i kultura dawnych Słowian (do X wieku)

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Pánstwowe Zakł. Wydawnictw Szkolnych, 1964
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2016
E-Book
8

Dzieje i kultura dawnych Słowian (do X wieku)

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Pánstwowe Zakł. Wydawnictw Szkolnych, 1964
Book
9

Przewodnik archeologiczny po Polsce

by: Ga̜ssowski, Jerzy; Kempisty, Andrzej (Author)
Wrocław [u.a.]: Ossolineum, 1973
Book
10

Polska starożytna i wczesnośredniowieczna

by: Gardawski, Aleksander; Ga̜ssowski, Jerzy (Author)
Warszawa, 1961
Book
11

Archeologia i pradzieje Polski

by: Gardawski, Aleksander (Author); Ga̜ssowski, Jerzy (Author); Rajewski, Zdzisław (Author)
Warszawa: Państwowe Zakłady wydawnictw Szkolnych, 1957
Book