1

The Gospel of John’s perception of ethical behaviour

E-Article
2

Die funksie van verwysings na fisiese families in die Johannesevangelie

E-Article
3

Die gebruik van die metafore in Psalm 80 (79 -LXX) in vergelyking met Johannes 15: 1-86

E-Article
4

Simboliek in die Evangelie van Johannes

E-Article
5

"Daar is die Lam van God... " . Plaasvervangende offertradisies in die Johannesevangelie

E-Article
6

The Use of 'AIΩNIOΣ in the Concept ZΩH 'AIΩNIOΣ in John's Gospel

E-Article
7

The Use of αἰώνιος in the Concept ζωὴ αἰώνιος in John's Gospel

E-Article
8
9
10

Hoe is Jesus gekruisig?

E-Article
11
12
14
15
16
17
18
19
20