1

The Gospel of John’s perception of ethical behaviour

E-Article
2

Die funksie van verwysings na fisiese families in die Johannesevangelie

E-Article
3

Die gebruik van die metafore in Psalm 80 (79 -LXX) in vergelyking met Johannes 15: 1-86

E-Article
4

Simboliek in die Evangelie van Johannes

E-Article
5
6

"Daar is die Lam van God... " . Plaasvervangende offertradisies in die Johannesevangelie

E-Article
7

Aktualiteit? Die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika in die lig van die situasie in Duitsland

E-Article
8

Die verhouding tussen die Ou Testament en Nuwe Testament heilshistories oorweeg

E-Article
9

The Use of 'AIΩNIOΣ in the Concept ZΩH 'AIΩNIOΣ in John's Gospel

E-Article
10

The Use of αἰώνιος in the Concept ζωὴ αἰώνιος in John's Gospel

E-Article
11

Die strukturele komposisie van die proloog van die Johannesevangelie heroorweeg

E-Article
12
13

Metaforiese elemente in die forensiese taalgebruik van die Johannesevangelie

E-Article
14

Hoe is Jesus gekruisig?

E-Article
15

The prologue of the Gospel of John: its literary, theological, and philosophical contexts : papers read at the Colloquium Ioanneum 2013

by: Watt, Jan Gabriël van der (Editor); Culpepper, R. Alan (Editor); Schnelle, Udo (Editor)
Tübingen: Mohr Siebeck, [2016]
Book Conference Proceedings
16
17

The ethical implications of 2 John 10-11

by: Watt, Jan Gabriël van der (Author)
[2015]
E-Article
18

The quest for the real Jesus: Radboud Prestige Lectures by Prof. Dr. Michael Wolter

by: Watt, Jan Gabriël van der (Editor); Wolter, Michael (Other)
Leiden [u.a.]: Brill, c 2013
Book Conference Proceedings
19

Rethinking the ethics of John: "implicit ethics" in the Johannine writings

by: Watt, Jan Gabriël van der (Editor)
Tübingen: Mohr Siebeck, 2012
Book Conference Proceedings
20

Eschatology of the New Testament and some related documents

by: Watt, Jan Gabriël van der (Editor)
Tübingen: Mohr Siebeck, 2011
Book Conference Proceedings