1

The Gospel of John’s perception of ethical behaviour

E-Article
2

Die funksie van verwysings na fisiese families in die Johannesevangelie

E-Article
3

Die gebruik van die metafore in Psalm 80 (79 -LXX) in vergelyking met Johannes 15: 1-86

E-Article
4

Simboliek in die Evangelie van Johannes

E-Article
5
6

"Daar is die Lam van God... " . Plaasvervangende offertradisies in die Johannesevangelie

E-Article
7

Aktualiteit? Die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika in die lig van die situasie in Duitsland

E-Article
8

Die verhouding tussen die Ou Testament en Nuwe Testament heilshistories oorweeg

E-Article
9

The Use of 'AIΩNIOΣ in the Concept ZΩH 'AIΩNIOΣ in John's Gospel

E-Article
10

Die strukturele komposisie van die proloog van die Johannesevangelie heroorweeg

E-Article
11
12
13

Metaforiese elemente in die forensiese taalgebruik van die Johannesevangelie

E-Article
14
15

Hoe is Jesus gekruisig?

E-Article
16
17
19
20