1

Smyčcové chordofony v lidovém instrumentáři Lužických Srbů

by: Kalina, Petr (Author)
Brno, 2010
Book Thesis
2

Review: DĚJINY ČECHŮ NA UKRAJINĚ / ІСТОРІЯ ЧЕХІВ В УКРАЇНІ

by: Kalina, Petr Ch.
In: Český lid (2015)
E-Article
3

Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném Brně

E-Article
4
5
6
7