1

Jazykové zákampi: výbor statí o naší mateřštině

by: Trávníček, František (Author)
Brno: Krajské Nakl., 1961
Book
2

Úvod do českého jazyka

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Státni Pedag. Nakl., 1958
Book
3

Phonetik der tschechischen Schriftsprache

by: Trávníček, František (Author); Trávníček, František
Halle (Saale): Niemeyer, 1954
Book
4

O jazyce naší nové prózy

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Orbis, 1954
Book
5

O jazykovém slohu

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Státni pedagogické naklad., 1953
Book
6

Slovník jazyka českého

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Slovanské nakl., 1952
Book
7

Mluvnice spisovné češtiny, 1 Hláskoslovi - Tvořeni slov - Tvarosloví

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Slovanské nakladatelstvi, 1951
Book
8

Mluvnice spisovné češtiny, 2 Skladba

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Slovanské nakladatelstvi, 1951
Book
9
10

Fonetika, slovoobrazovanie, morfologija

by: Trávníček, František (Author); Širokova, Aleksandra G. (Translator); Širokova, Aleksandra G. (Other)
Moskva: Izd. inostrannoj literatury, 1950
Book
11

Mluvnice spisovné češtiny, 1 Hláskosloví - Tvoření slov - Tvarosloví

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Melantrich, 1949
Book
12

Mluvnice spisovné češtiny, 2 Skladba

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Melantrich, 1949
Book
13

Spisovná česká výslovnost

by: Trávníček, František (Author)
V Brně: Nákl. Zemského Divadla, 1940
Book
14

Historická mluvnice československá: úvod, hláskovslovi a tvaroslovi

by: Trávníček, František (Author)
V Praze: Melantrich, 1935
Book
15

Příspěvky k českému hláskosloví

by: Trávníček, František (Author)
Brno: Vyd. Filos. Fakulta, 1926
Book
16

Moravská nářeči

by: Trávníček, František (Author)
V Praze: Nákladem Národopisné Společnosti Českoslovanské, 1926
Book
17

Příspěvky k nauce o českém přízvuku

by: Trávníček, František (Author)
Brno: Vyd. Filos. Fak., 1924
Book
18

Studie o českém vidu slovesném

by: Trávníček, František (Author)
V Praze: Nákl. České Akad. Věd a Uměni, 1923
Book
19

Mluvnice spisovné češtiny

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Melantrich, 19XX-
Book
20

Mluvnice spisovné češtiny: ve dvou částech

by: Trávníček, František (Author)
Praha: Slovanské nakladatelstvi, 19XX-
Book