1

Kinshihen, 3

by: Frazer, James George (Author); Nagahashi, Takusuke (Translator)
Tōkyō: Iwanami Shoten, Shōwa 42nen 2gatsu 16nichi [1967]
Book
2

Kinshihen, 4

by: Frazer, James George (Author); Nagahashi, Takusuke (Translator)
Tōkyō: Iwanami Shoten, Shōwa 42nen 7gatsu 16nichi [1967]
Book
3

Kinshihen, 5

by: Frazer, James George (Author); Nagahashi, Takusuke (Translator)
Tōkyō: Iwanami Shoten, Shōwa 42nen 12gatsu 16nichi [1967]
Book
4

Kinshihen, 2

by: Frazer, James George (Author); Nagahashi, Takusuke (Translator)
Tōkyō: Iwanami Shoten, Shōwa 41nen 12gatsu 16nichi [1966]
Book
5

Kinshihen

by: Frazer, James George (Author); Nagahashi, Takusuke (Translator)
Tōkyō: Iwanami Shoten, 1966-1967
Book
6

Kinshihen, 1

by: Frazer, James George (Author); Nagahashi, Takusuke (Translator)
Tōkyō: Iwanami Shoten, Shōwa 41nen 8gatsu 16nichi [1966]
Book
7

Ningen no jōken, jō

by: Gomikawa, Junpei (Author)
Tōkyō: Iwanami shoten, 2005
Book
8

Ningen no jōken, chū

by: Gomikawa, Junpei (Author)
Tōkyō: Iwanami shoten, 2005
Book
9

Ningen no jōken, ge

by: Gomikawa, Junpei (Author)
Tōkyō: Iwanami shoten, 2005
Book
10

Sogeki no riyū

by: Gores, Joe (Author); Fujimoto, Kazuko (Translator)
Tōkyō: Shinchōsha, Heisei 2nen 11gatsu 25nichi [1990]
Book
11

Gurimu dōwashū

by: Grimm, Jacob (Author); Grimm, Wilhelm (Author); Kaneda, Kiichi (Translator)
Tōkyō: Iwanami Shoten, 1979-
Book
12

Gurimu dōwashū

by: Grimm, Jacob (Author); Grimm, Wilhelm (Author)
Tōkyō: Iwanami Shoten, 1979nen 7gatsu 16nichi
Book
13

Gurimu dōwashū

by: Grimm, Jacob (Author); Grimm, Wilhelm (Author)
Tōkyō: Iwanami Shoten, 1979nen 8gatsu 16nichi
Book
14

Gurimu dōwashū

by: Grimm, Jacob (Author); Grimm, Wilhelm (Author)
Tōkyō: Iwanami Shoten, 1979nen 9gatsu 17nichi
Book
15

Gurimu dōwashū

by: Grimm, Jacob (Author); Grimm, Wilhelm (Author)
Tōkyō: Iwanami Shoten, 1979nen 10gatsu 16nichi
Book
16

Gurimu dōwashū

by: Grimm, Jacob (Author); Grimm, Wilhelm (Author)
Tōkyō: Iwanami Shoten, 1979nen 11gatsu 16nichi
Book
17

Akai kyaderakku: DKA tantei jimusho fuairu

by: Gores, Joe (Author); Murata, Yasuko (Translator)
Tōkyō: Kadokawa Shoten, Shōwa 53nen 1gatsu 10nichi [1978]
Book
18

Atoran no jo'ō

by: Gaskell, Jane (Author); Fukamachi, Mariko (Translator)
Tōkyō: Sōgensha, 1973-1974
Book
19

Atoran no jo'ō, 1

by: Gaskell, Jane (Author); Fukamachi, Mariko (Translator)
Tōkyō: Sōgensha, 1973nen 4gatsu 20nichi
Book
20

Kyokugen jōkyō ni okeru ningen

by: Gomikawa, Junpei (Author)
Tōkyō: San'ichi Shobō, 1973nen 5gatsu 31nichi
Book