2

Escape from the "Liberty" cinema: = Ucieczka z kina "Wolność"

DVD Video Video
3

Der Zauberer von Oz: 70th anniversary edition

by: Fleming, Victor; Arlen, Harold; Garland, Judy; Morgan, Frank; Bolger, Ray; Baum, L. Frank; ...
Hamburg: Warner Bros. Entertainment [u.a.], 2010
DVD Video Video
4

Polska prasa niezależna (1976 - 1990): bibliografia, katalog = Polish independent press (1976 - 1990) : bibliography, catalogue

by: Adamczyk, Mieczysław; Gmitruk, Janusz (Author)
Kielce: Wyd. Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2008
Book
5

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr. 10001 - 11000 Część 2 Nr. 10501 - 11000 / oprac. i przygot. do druku Jadwiga Grzybowska ...

by: Grzybowska, Jadwiga (Adapter)
Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 2002
Book
6

Telewizyjny alfabet wspomnień w porzadku niealfabetycznym

by: Gruza, Jerzy
Warszawa: MUZA SA, 2000
Book
7

Dokument po przełomie: film dokumentalny lat 90, w Europie Środkowo-Wschodniej; materiały z międzynarodowej sesji naukowej w dzniu 29 V 1999 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, m...

by: Głowa, Jadwiga
Kraków: [Festiwale Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych]], 1999
Book Conference Proceedings
8

Najnowsza historia teatru polskiego: wprowadzenie

by: Godlewska, Joanna
Wrocław: Wydawn. Siedmiorog, 1999
Book
9

Autobiografia na cztery ręce

by: Giedroyc, Jerzy; Pomian, Krzysztof
Warszawa: Czytelnik, 1994
Book Autobiography
10

Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego

by: Grycz, Jozef; Borkowska, Władysława (Editor)
Warszawa: Stow. bibliotekarzy polsk., 1961
Book
11

Z dziejow i techniki ksiąz̉ki

by: Grycz, Jozef
Wrocław: Wyd.Zakładu narodowego Im. Ossolinskich, 1951
Book
12

Katalog rękopisów obejmujący sygnatury 6268 - 6790: dawny zbiór Biblioteki J. G. Milicha w Zgorzelcu

by: Milich, Johann Gottlieb
Wrocław: Wydawn. Uniw., 19XX
Book