121

Hemligheten af swenska wäxel-coursen, uptäkt uti et systematiskt sammanhang af dess naturlige, politiske och updiktade ordsaker: sa wäl uti inländska som utländska interesset, jumt...

by: Rothman, Jakob Gabriel (Author)
Stockholm: J.C. Langes, [1765]
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
122

Kort Afhandling, Om De Vid Stora Kopparberget I Smelt-Processen Fåfengt Försökte Förbettringar

by: Moraeus, Isaac; Wallerius, Johan Gottschalk
Upsala, 1762
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2016
E-Book
123

Kort Afhandling, Om Metallernes Calcinationer I Eld

by: Petersen, Carl; Wallerius, Johan Gottschalk
Stockholm: Grefing, 1761
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2016
E-Book
124

Kort Afhandling, Om Guld- Och Silfver-Skedning

by: Flintberg, Carl Henric; Wallerius, Johan Gottschalk
Upsala, 1761
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2016
E-Book
125

Kort afhandling, om guld- och silfver-skedning

by: Wallerius, Johan Gottschalk (Author); Flintberg, Carl Hindrich
Tryckt i Upsala :[: s.n, [1761?]
Online edition. Farmington Hills, Mich: Thomson Gale
E-Book
126

Der Physischen Chemie ... Theil

by: Wallerius, Johan Gottschalk; Weigel, Christian Ehrenfried (Author); Mangold, Christoph Andreas (Translator)
Leipzig: Crusius, 17XX
Gotha: Mevius, 1.1761
Book
127

Agriculturae Fundamenta Chemica

by: Gyllenborg, Gustav Adolf; Wallerius, Johan Gottschalk (Author)
Upsaliae, [1761]
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2016
E-Book
128

Proberkonsten

by: Krapp, Matthias; Wallerius, Johan Gottschalk
Upsala, 1760
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2016
E-Book Thesis
129

Kort Afhandling, Om Limstens Nytta Vid Jernmalms Smältningar

by: Christiernin, Johan Daniel; Wallerius, Johan Gottschalk
Upsala: Kongl. Acad. Boktryckeriet, 1760
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2016
E-Book Thesis
130

Kort Afhandling Om Malmförande Bergs Egenskaper

by: Scheffel, Claes Fredric; Wallerius, Johan Gottschalk
Upsala, 1759
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2018
E-Book Thesis
131

Kort Afhandling, Om Malmgångars Upsökande

by: Wallerius, Johan Gottschalk; Roman, Jacob Leonhard
Upsala: Höjer, 1757
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2018
E-Book Thesis
132

Kort Afhandling, Om Malmgångars Natur Och Beskaffenhet

by: Wallerius, Johan Gottschalk; Hamberg, Johan Martin
Upsala: Höjer, 1757
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2018
E-Book Thesis
133

Kort Afhandling, Om En Bruks Patrons Tilbörliga Upsigt I Hytta Och Hammar Wid Jernsmide

by: Krapp, Daniel; Wallerius, Johan Gottschalk
Upsala, 1756
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2016
E-Book Thesis
134

Kort Afhandling Om Smältningar

by: Ohrgren, Johan; Wallerius, Johan Gottschalk
Upsala: Höjer, 1754
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2016
E-Book
136
137
138

Joh. Gotsch. Wallerii ... Bref, Om Chemiens Rätta Beskaffenhet, Nytta och Wärde

by: Wallerius, Johan Gottschalk
Stockholm; Upsala: Riesewetter, 1751
Online-Ausg.. Freiberg; Dresden: Universitätsbibliothek: SLUB, 2016
E-Book
139

Joh. Gottschalk Wallerius, Der Weltweisheit und Arzneikunst Doktors auf der königl. Akademie zu Upsala ... Mineralogie, Oder Mineralreich

by: Wallerius, Johan Gottschalk; Denso, Johann Daniel
Berlin: Nicolai, 1750
Online-Ausg.. München: Bayerische Staatsbibliothek
E-Book
140

Libellvs Animadversionvm: Qvibvs Iac. Velleri Grammatica Graeca Emendatvr Svppletvr Illvstratvr Avctore Ioh. Frider. Fischero A. M.

by: Fischer, Johann Friedrich; Weller, Jacob; Löwe, Johann Georg (Printer); Stopfel, Gottfried August (Printer)
Lipsiae: Loevius, 1750
Lipsiae: Stopfelius, 1750
Online-Ausg.. Halle, Saale: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
E-Book