1

Metody pomiaru i analizy rynku usług: dylematy badawcze

by: Garczarczyk, Józef
Poznań: Wydawn. Uniw. Ekonomicznego, 2011
Book
2

Metody pomiaru i analizy rynku usług: pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność

by: Garczarczyk, Józef
Poznań: Wydawn. Uniw. Ekonomicznego, 2011
Book
3

Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wydawn. Akad. Ekonomicznej, 2009
Book
4

Ilościowe i jakościowe metody badania rynku: pomiar i jego skuteczność

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wydawn. Akad. Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
Book
5

Business tendency surveys at the Poznań University of Economics

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wydawn. Akad. Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
Book
6

Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wyd. Akad. Ekonomicznej, 2005
Book
7

Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001: diagnozowanie i prognozowanie koniunktury

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wyd. Akad. Ekonomicznej, 2003
Book