1

Jin zhi, shang

by: Frazer, James George (Author)
Bei jing: Da zhong wen yi chu ban she, 1998
Book
2

Jin zhi, xia

by: Frazer, James George (Author)
Bei jing: Da zhong wen yi chu ban she, 1998
Book
3

Jin zhi: wu shu yu zong jiao zhi yan jiu

by: Frazer, James George (Author); Xu, Yuxin (Translator); Wang, Peiji (Translator); Zhang, Zeshi (Translator)
Bei jing: Da zhong wen yi chu ban she, 1998-
Book
4

Chuan tong yu chu jing: cong yin yu shen xue kan zong jiao wen hua

by: Gao, Jianqun (Author)
Guang zhou shi: Guang zhou ji nan da xue chu ban she, 2015
Book
5

Shared destiny

by: Barmé, Geremie (Editor); Jaivin, Linda (Editor); Goldkorn, Jeremy (Editor)
Acton, A.C.T.: ANU Press, 2015
E-Book
6

Tai wan jiu ban di xing tu xuan lu: = Annotations of the selected topographic maps in colonial Taiwan

by: Wei, Dewen (Author); Guo, Junlin (Editor)
Tai bei shi: Guo li tai wan da xue tu shu guan, 2013
Book Still Image Illustrated Book
7

Fei wu zhi Wen hua Yi chan bao hu gan bu bi du: = Intangible cultural heritage safeguarding cadres reader

by: Yuan, Li (Author); Gu, Jun (Author)
Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013
Book
8

Zhong guo xin li xue shi

by: Gao, Juefu (Editor)
Bei jing: Ren min jiao yu chu ban she, 2012
Book
9

Han yu yu Zhong guo chuan tong wen hua: xiu ding ben

by: Guo, Jinfu (Author)
Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2012
Book
10

Guo li Tai wan da xue tu shu guan guan cang Xiao chuan wen ku mu lu: = Catalog of the Ogawa collection at National Taiwan University Library

by: Chen, Xuehua (Other); Guo, Jiawen (Other); Li, Mingling (Other)
Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue tu shu guan, 2011
Book
11

Basis Chinesisch schreiben, Übungsbuch : eine Einführung in Lesen und Schreiben für Anfänfer / Cornelius C. Kubler & Jerling Guo Kubler ; übersetzt von Thomas Kempa

by: Kubler, Cornelis C. (Author); Kubler, Jerling Guo (Author); Kempa, Thomas (Translator)
Zürich: Chinabooks.ch, [2011]
Tokyo; Rutland, Vermont; Singapore: Tuttle Publishing, [2011]
Book
12

Cong ci pu tao ru Han jia: Shi ji, Da yuan lie zhuan = The records of the grand historian, the country of Dayue

by: Sima, Qian (Other); Ge, Jianxiong (Other); Li, Manying (Other)
Tai bei Shi: Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 2010
Book
13

Ying guo - Fei Zhou guan xi shi lüe

by: Gao, Jinyuan (Author)
Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2008
Book
14

Readings in classical Chinese poetry and prose: glossaries, analyses

by: Yuan, Naiying (Author); Tang, Hai-tao (Author); Geiss, James (Author)
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006
Book
15

Classical Chinese: supplementary selections from philosophical texts; glossaries, analyses

by: Yuan, Naiying (Author); Tang, Hai-tao (Author); Geiss, James (Author)
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2006
Book
16

La raison des choses: essai sur la philosophie de Wang Fuzhi (1619-1692)

by: Gernet, Jacques (Author)
[Paris]: Gallimard, 2005
Book
17

Lohengrin: romantische Oper in drei Aufzügen

by: Wagner, Richard (Author); Everding, August (Other); Large, Brian (Other); Levine, James (Performer); Gilmore, John (Performer); Darrenkamp, John (Performer); ...
Hamburg: Deutsche Grammophon, P 2006
DVD Video Video Performed Music
18

Selections from Classical Chinese: historical texts; glossaries, analyses, exercises

by: Yuan, Naiying (Author); Tang, Hai-tao (Author); Geiss, James (Author)
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2005
Book
19

Xu zi zhi tong jian chang bian shi bu

by: Huang, Yizhou (Author); Gu, Jichen (Contributor)
Bei jing: Zhong hua shu ju, 2004-
Book
20

huo zhe zhen hao: fo jiao de sheng ming guan he sheng si guan = Life is beautiful

by: Gou, Jialing (Author)
zhong he: huo ke wen hua gong si, 2004
Book