1

Chuan tong yu chu jing: cong yin yu shen xue kan zong jiao wen hua

by: Gao, Jianqun (Author)
Guang zhou shi: Guang zhou ji nan da xue chu ban she, 2015
Book
2

Shared destiny

by: Barmé, Geremie (Editor); Jaivin, Linda (Editor); Goldkorn, Jeremy (Editor)
Acton, A.C.T.: ANU Press, 2015
E-Book
3

Tai wan jiu ban di xing tu xuan lu: = Annotations of the selected topographic maps in colonial Taiwan

by: Wei, Dewen (Author); Guo, Junlin (Editor)
Tai bei shi: Guo li tai wan da xue tu shu guan, 2013
Book Still Image Illustrated Book
4

Fei wu zhi Wen hua Yi chan bao hu gan bu bi du: = Intangible cultural heritage safeguarding cadres reader

by: Yuan, Li (Author); Gu, Jun (Author)
Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013
Book
5

Zhong guo xin li xue shi

by: Gao, Juefu (Editor)
Bei jing: Ren min jiao yu chu ban she, 2012
Book
6

Han yu yu Zhong guo chuan tong wen hua: xiu ding ben

by: Guo, Jinfu (Author)
Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2012
Book
7

Guo li Tai wan da xue tu shu guan guan cang Xiao chuan wen ku mu lu: = Catalog of the Ogawa collection at National Taiwan University Library

by: Chen, Xuehua; Guo, Jiawen; Li, Mingling
Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue tu shu guan, 2011
Book
8

Basis Chinesisch schreiben, Übungsbuch : eine Einführung in Lesen und Schreiben für Anfänfer / Cornelius C. Kubler & Jerling Guo Kubler ; übersetzt von Thomas Kempa

by: Kubler, Cornelis C. (Author); Kubler, Jerling Guo (Author); Kempa, Thomas (Translator)
Zürich: Chinabooks.ch, [2011]
Tokyo; Rutland, Vermont; Singapore: Tuttle Publishing, [2011]
Book
9

Cong ci pu tao ru Han jia: Shi ji, Da yuan lie zhuan = The records of the grand historian, the country of Dayue

by: Sima, Qian; Ge, Jianxiong; Li, Manying
Tai bei Shi: Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 2010
Book
10

Ying guo - Fei Zhou guan xi shi lüe

by: Gao, Jinyuan
Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2008
Book
11

Readings in classical Chinese poetry and prose: glossaries, analyses

by: Yuan, Naiying; Tang, Hai-tao (Author); Geiss, James (Author)
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006
Book
12

Classical Chinese: supplementary selections from philosophical texts; glossaries, analyses

by: Yuan, Naiying; Tang, Hai-tao (Author); Geiss, James (Author)
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2006
Book
13

La raison des choses: essai sur la philosophie de Wang Fuzhi (1619-1692)

by: Gernet, Jacques
[Paris]: Gallimard, 2005
Book
14

Selections from Classical Chinese: historical texts; glossaries, analyses, exercises

by: Yuan, Naiying; Tang, Hai-tao (Author); Geiss, James (Author)
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2005
Book
15

Xu zi zhi tong jian chang bian shi bu

by: Huang, Yizhou (Author); Gu, Jichen (Contributor)
Bei jing: Zhong hua shu ju, 2004
Book
16

huo zhe zhen hao: fo jiao de sheng ming guan he sheng si guan = Life is beautiful

by: Gou, Jialing
zhong he: huo ke wen hua gong si, 2004
Book
17

Classical Chinese, 1 Texts

by: Yuan, Naiying; Tang, Hai-tao (Author); Geiss, James (Author)
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2004
Book
18

Classical Chinese, 2 Glossaries

by: Yuan, Naiying; Tang, Hai-tao (Author); Geiss, James (Author)
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2004
Book
19

Classical Chinese, 3 Analyses

by: Yuan, Naiying; Tang, Hai-tao (Author); Geiss, James (Author)
Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2004
Book
20

L' investiture des dieux: roman chinois de l'époque Ming shen yen i

by: Xu, Zhonglin; Garnier, Jacques (Translator)
Paris: Libr. You-Feng, 2002
Book