1

Belaruskija rėlihijnyja dzejačy XX stahoddzja: žyccjarysy, martyralohija, uspaminy

by: Garbiński, Jerzy; Harbinski, Jurasʹ
Minsk [u.a.]: Belaruski Knihazbor, 1999
Book
2

Belaruskaja dumka XX stahoddzja: filasofija, rėlihija, kulʹtura ; (antolohija)

by: Garbiński, Jerzy (Editor)
Varsava: Slawistyczny Ośrodek Wydawn., 1998
Book