1

Místopis srdce

by: Glazarová, Jarmila
Praha: Albatros, 1973
Book
2

Die arme Spinnerin: Sagen, Geschichten und Berichte aus den Beskiden

by: Glazarová, Jarmila
Berlin: Aufbau-Verl., 1959
Book
3

Roky v kruhu

by: Glazarová, Jarmila
Praha: Československý Spisovatel, 1955
Book
4

Leningrad

by: Glazarová, Jarmila
Praha: Československý Spisovatel, 1954
Book
5

Vlčí Jáma

by: Glazarová, Jarmila
Praha: Československý Spisovatel, 1954
Book
6

Chudá přadlena

by: Glazarová, Jarmila
Praha: Československý Spisovatel, 1953
Book
7

Advent

by: Glazarová, Jarmila
Praha: Československý Spisovatel, 1953
Book
8

Vlčí jáma: román

by: Glazarová, Jarmila
v Praze: Melantrich, 1947
Book
9

Dílo Jarmily Glazarové

by: Glazarová, Jarmila
Praha: Československý Spisovatel, 19XX
Book