1

Pät̕ x pät̕: antológia súčasnej slovenskej poézie

by: Gavura, Ján (Author)
Bratislava: Literárne Informačné Centrum, 2012
Book
2

O závislostiach mal'by: fotografia v mal'be 60. a 90. rokov 20 storočia

by: Geržová, Jana (Author)
Bratislava: Slovak Academic Press, 2010
Online-Ausgabe. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2019
E-Article
3

Piesňou otvárala srdcia: spomienky Janky Guzovej

by: Guzová-Becková, Janka (Author); Guzová, Janka (Other); Muntág, Stanislav (Editor)
Martin: Vydavatelʹstvo Matice Slovenskej, 1997
Book Autobiography
4

Stanislav Šmatlák: personálna bibliografia

by: Gerbócová, Jarmila (Other)
Martin: Matica Slovenská, 1988
Book
5

Daniel Okáli: personálna bibliografia

by: Gerbócová, Jarmila (Other)
v Martine: Matica Slovenská, 1986
Book
6

Bohumír Šmeral

by: Galandauer, Jan (Author)
Brně: Blok, 1979
Book
7

Cesta zarúbaná

by: Kráľ, Fraňo (Author); Gazdík, Jozef (Editor); Kasáč, Zdenko (Adapter)
Bratislava: Tatran, 1973
Book
8

Syntéza Andreja Plávku

by: Gregorec, Ján (Author)
Bratislava: Slovenský Spisovatel', 1972
Book
9

Len neplač, prosím ťa

by: Gavalcová, Jana (Author)
Bratislava: Slovenský Spisovatel, 1971
Book
10

Básnický svet Valentína Beniaka

by: Gregorec, Ján (Author)
V Bratislave: Slov. Spisovatel, 1970
Book
11

Stručné dejiny slovenskej a českej literatúry: pre 3. a 4. ročník pedagogických škôl

by: Gregorec, Ján (Author); Tomčík, Miloš (Author)
Bratislava: Slovenské Pedagogické Naklad., 1964
Book
12
13

Letecký terminologický slovník

by: Gonda, Jan (Other)
Bratislava: Vydavatelʹstvo Slovenskej akadémie vied, 1953
Book
14

Spevy nášho l'udu

by: Guzová, Janka (Adapter)
[Praha]: Osveta, 1953
Book
15

Terminologia častí strojov

by: Gondu, Jána (Editor)
Bratislava: Slov. Akad. vied. a umeni, 1952
Book