1

Troll: Roman

by: Hvorecký, Michal (Author); Kraetsch, Mirko (Translator)
Stuttgart: Tropen, [2018]
Book
2

Pät̕ x pät̕: antológia súčasnej slovenskej poézie

by: Gavura, Ján
Bratislava: Literárne Informačné Centrum, 2012
Book
3

O závislostiach mal'by: fotografia v mal'be 60. a 90. rokov 20 storočia

by: Geržová, Jana (Author)
Bratislava: Slovak Academic Press, 2010
Online-Ausgabe. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2019
E-Article
4

Slovakische, russische und deutsche Phraseologismen: ein Nachschlagewerk für Studierende

by: Glovňa, Juraj; Lindner, Jutta (Author); Obst, Ulrich (Author)
Nümbrecht: Kirsch, 2007
Book
5

Radost' z teológie

by: Grešo, Ján (Editor); Kišš, Igor (Honoree); Kišša, Igora (Honoree)
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2004
Book Commemorative Publication
6

Piesňou otvárala srdcia: spomienky Janky Guzovej

by: Guzová-Becková, Janka; Guzová, Janka; Muntág, Stanislav (Editor)
Martin: Vydavatelʹstvo Matice Slovenskej, 1997
Book Autobiography
7

Stanislav Šmatlák: personálna bibliografia

by: Gerbócová, Jarmila
Martin: Matica Slovenská, 1988
Book
8

Daniel Okáli: personálna bibliografia

by: Gerbócová, Jarmila
v Martine: Matica Slovenská, 1986
Book
9

Bohumír Šmeral

by: Galandauer, Jan
Brně: Blok, 1979
Book
10

Cesta zarúbaná

by: Kráľ, Fraňo; Gazdík, Jozef (Editor); Kasáč, Zdenko (Adapter)
Bratislava: Tatran, 1973
Book
11

Syntéza Andreja Plávku

by: Gregorec, Ján
Bratislava: Slovenský Spisovatel', 1972
Book
12

Len neplač, prosím ťa

by: Gavalcová, Jana
Bratislava: Slovenský Spisovatel, 1971
Book
13

Básnický svet Valentína Beniaka

by: Gregorec, Ján
V Bratislave: Slov. Spisovatel, 1970
Book
14

Stručné dejiny slovenskej a českej literatúry: pre 3. a 4. ročník pedagogických škôl

by: Gregorec, Ján; Tomčík, Miloš (Author)
Bratislava: Slovenské Pedagogické Naklad., 1964
Book
15
16

Spevy nášho l'udu

by: Guzová, Janka (Adapter)
[Praha]: Osveta, 1953
Book
17

Letecký terminologický slovník

by: Gonda, Jan
Bratislava: Vydavatelʹstvo Slovenskej akadémie vied, 1953
Book
18

Terminologia častí strojov

by: Gondu, Jána (Editor)
Bratislava: Slov. Akad. vied. a umeni, 1952
Book