181

Over verpanding, in het bijzonder van aandeelen op naam in een naamlooze vennotschap

Book Thesis
182

Inleiding in de Theorie der Muziek

by: Garms, J.H. (Author)
Amsterdam: Naamlooze Vennootschap "De nieuwe Muziekhandel", 1897
Book
183

Het auteursrecht: opmerkingen en beschouwingen

by: Robbers, Jacobus George
Amsterdam: Robbers, 1896
Book Thesis
184

Het ontstaan en tenietgaan van de actie gedurende het proces

by: Gerritzen, Jan
1892
Book Thesis
185

Het recht van vereeiniging en vergadering

Book Thesis
186

Opmerkingen over artt. 8, 138 en 148 G.W.

Book Thesis
187
188

Biographisch woordenboek der noord- en zuidnederlandsche letterkunde

Book
190

De sulaneezen, hunne gebruiken bij Huwelijken, geboorte en bij het Mutileeren des Lichaams

by: Riedel, Johann G.
[s'Gravenhage]: Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie͏̈, [ca. 1886]
Book Special Print
191

De Topantunuasu of oorspronkelijke Volksstammen van Centraal Selebes

by: Riedel, Johann G.
[S.l.], [ca. 1886]
Book Special Print
192

De sluik: en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua

by: Riedel, Johann G.
's-Gravenhage: Nijhoff, 1886
Book
193

De oorsprong en de vestiging der Boalemoërs op Noord-Selebes

by: Riedel, Johann G.
[S.l.], [ca. 1885]
Book Special Print
194
195

Bijdragen tot de kennis der flora van Midden-Sumatra

by: Hasselt, Arend Ludolf van; Boerlage, Jacob Gijsbert (Author)
Leiden: Brill, 1884
Book
196
197

De oorsprong des avondmaals: bijdrage tot de geschiedenis van den oud-apostolischen tijd

Book Thesis
198

De schildersconfrerie Pictura en hare academie van beeldende kunsten te 's Gravenhage, 1682-1882

by: Gram, Johan
Rotterdam: Elsevier, 1882
Book
199

De Babyloniis Aristophanis Fabula

Book Thesis
200