1

De indische Zondvloed-Mythe

by: Gonda, Jan (Author)
Amsterdam [u.a.]: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1978
Book
2

Het probleem der continui͏̈teit in de oudere Indische geschiedenis

by: Gonda, Jan (Author)
Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitg. Maatschappij, 1963
Book
3

Enkele opmerkingen over syntaxis en versbouw voornamelijk in het Vedisch

by: Gonda, Jan (Author)
Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitg. Maatschappij, 1960
Book
4

Het oud-javaansche Brahmāṇḍa-Purāṇa: proza-tekst en Kakawin

by: Gonda, Jan (Editor)
[Bandoeng]: [Nix], [ca. 1932]
Book
5

Austrisch en arisch: het belang van de kennis der Austrische talen, voornamelijk voor de Indische philologie

by: Gonda, Jan (Author)
Utrecht: "De Industrie", 1932
Book
6

Deiknymi: semantische studie over den Indo-Germaanschen wortel DEIK̂-

by: Gonda, Jan (Author)
Amsterdam: Paris, 1929
Book Thesis