1

Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten

by: Zandstra, Jacob Gosse; Zandstra, J.G.
Leiden: Backhuys Publishers, 1999
Book Cartographic Image
2

Reading Old Javanese inscriptions

E-Article
3

Professor J.E. van Lohuizen-De Leeuw and South Asian Archaelogy - obituary

E-Article
4
5
6
7
8

Lexicon van de taalwetenschap

by: Booij, Geert E.; Kerstens, Johan (Author); Verkuyl, Henk J. (Author); Booij, G.E.; Kerstens, J.G.; Verkuyl, H.J.
Utrecht/Antwerpen: Uitg. Het Spectrum, 1975
Book
11

Het verhaal nopens den joodschen wandelaar ...

by: Graesse, Johann Georg Theodor
Amsterdam, 1844
Book
12

Mágica by Theokritos en Vergilius

by: Gessler, Jan (Author)
E-Article
13

Het Protevangelium Iacobi in het Latijn

by: Gijsel, J. (Author)
E-Article
14

Marcel Hoebeke

by: Goossens, Jan (Author)
E-Article
15

Een rekening van de abdij Ter Doest over het jaar 1315

by: Dekker, Cornélis (Author); Kruisheer, Jaap G. (Author)
E-Article
16

Gemeene gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen, in het licht gegeven door Enklaar (D. Th.)

by: Gilissen, John (Author)
E-Article
17
18

De Fransche verzen van Vondel

by: Gessler, Jean (Author)
E-Article
19

Brandgräberfriedhof, Eisenzeitsiedlungen und Mittelalterhof - Prospektionen in Beelen

by: Gaffrey, Jürgen (Author)
2017
E-Article
20

Evaluatie commissies regionaal overleg burgerluchthavens

by: Biesenbeek, Cindy (Author); Groenendijk, Jaap (Author); Hers, Johannes (Author); Merkus, Sander (Author)
Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek, mei 2018
E-Book