1

Zbrodnie hitlerowskie - Bydgoszcz 1939

by: Gumkowski, Janusz; Kuczma, Rajmund
Warszawa: Polonia, 1967
Book
2

Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym

by: Gumkowski, Janusz; Kułakowski, Tadeusz (Author)
Warszawa: Wydawn. Prawnicze, 1961
Book
3

Okupacja hitlerowska w Polsce

by: Gumkowski, Janusz; Leszczyński, Kazimierz (Author)
Warszawa: "Polonia", 1961
Book