1

Grammatik im Dienste der Kommunikation

by: Wierzbicka, Mariola (Author); Golonka, Joanna (Author)
Frankfurt am Main; Bern; Bruxselles; New York; Oxford; Warszawa; Wien: Peter Lang Edition, [2016]
Book
3

Escape from the "Liberty" cinema: = Ucieczka z kina "Wolność"

DVD Video Video
4

Der Zauberer von Oz: 70th anniversary edition

by: Fleming, Victor; Arlen, Harold; Garland, Judy; Morgan, Frank; Bolger, Ray; Baum, L. Frank; ...
Hamburg: Warner Bros. Entertainment [u.a.], 2010
DVD Video Video
5

Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918

by: Goszczyńska, Joanna
Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008
Book Conference Proceedings
6

Polska prasa niezależna (1976 - 1990): bibliografia, katalog = Polish independent press (1976 - 1990) : bibliography, catalogue

by: Adamczyk, Mieczysław; Gmitruk, Janusz (Author)
Kielce: Wyd. Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2008
Book
7

5 1/2: dramaty

by: Głowacki, Janusz
Warszawa: Wydawnictwo Świat Ksia̜żki, 2007
Book
8

Pasaże Warszawskie: felietony

by: Gruza, Jerzy
Warszawa: Wydawn. Jeden Świat, 2004
Book
9

Adieu: przypadki księdza Grosera

by: Grzegorczyk, Jan
Poznań: W drodze, 2003
Book
10

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr. 10001 - 11000 Część 2 Nr. 10501 - 11000 / oprac. i przygot. do druku Jadwiga Grzybowska ...

by: Grzybowska, Jadwiga (Adapter)
Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 2002
Book
11

Telewizyjny alfabet wspomnień w porzadku niealfabetycznym

by: Gruza, Jerzy
Warszawa: MUZA SA, 2000
Book
12

Dokument po przełomie: film dokumentalny lat 90, w Europie Środkowo-Wschodniej; materiały z międzynarodowej sesji naukowej w dzniu 29 V 1999 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, m...

by: Głowa, Jadwiga
Kraków: [Festiwale Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych]], 1999
Book Conference Proceedings
13

Najnowsza historia teatru polskiego: wprowadzenie

by: Godlewska, Joanna
Wrocław: Wydawn. Siedmiorog, 1999
Book
14

Lustro pana Grymsa

by: Terakowska, Dorota; Glinski, Jahoo
Kraków: Wydawn. Literackie, 1998
Book
15

Kuracja

by: Glębski, Jacek
Kraków: Znak, 1998
Book
16

Życie na wyspach

by: Miłosz, Czesław; Gromek, Joanna (Editor)
Kraków: Wydawn. Znak, 1997
Book
17

Salve theatrum

by: Gibas, Jarosław; Drwota, Barbara
Kraków: Wydawn. Literackie, 1997
Book
18

Autobiografia na cztery ręce

by: Giedroyc, Jerzy; Pomian, Krzysztof
Warszawa: Czytelnik, 1994
Book Autobiography
19

Tak chciałam doczekać ...: opowieść o Marii Rodziewiczównie

by: Głuszenia, Jan
Warszawa: KS Agencja, 1992
Book
20

Mit Fischen leben ...: eine Anthologie Bremer und Gdańsker Autoren = Żyć z rybami ...

by: Fac, Bolesław (Editor); Góra, Jan (Illustrator)
Bremen: Ed. Temmen, 1989
Book