1

Grammatik im Dienste der Kommunikation

by: Wierzbicka, Mariola (Author); Golonka, Joanna (Author)
Frankfurt am Main; Bern; Bruxselles; New York; Oxford; Warszawa; Wien: Peter Lang Edition, [2016]
Book
2

Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918

by: Goszczyńska, Joanna
Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008
Book Conference Proceedings
3

5 1/2: dramaty

by: Głowacki, Janusz
Warszawa: Wydawnictwo Świat Ksia̜żki, 2007
Book
4

Pasaże Warszawskie: felietony

by: Gruza, Jerzy
Warszawa: Wydawn. Jeden Świat, 2004
Book
5

Modelowanie przepływu wód podziemnych: tom poświe̜cony pamie̜ci Professor Tatiany Bocheńskiej

by: Gurwin, Jacek (Editor); Bocheńska, Tatiana (Honoree); Staśko, Stanisław (Editor)
Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławsk., 2004
Book
6

Adieu: przypadki księdza Grosera

by: Grzegorczyk, Jan
Poznań: W drodze, 2003
Book
7

Model hydrogeodynamiczny systemu wodonośnego pradoliny Odry w rejonie Głogowa

by: Gurwin, Jacek
Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000
Book
8

Lustro pana Grymsa

by: Terakowska, Dorota; Glinski, Jahoo
Kraków: Wydawn. Literackie, 1998
Book
9

Kuracja

by: Glębski, Jacek
Kraków: Znak, 1998
Book
10

Życie na wyspach

by: Miłosz, Czesław; Gromek, Joanna (Editor)
Kraków: Wydawn. Znak, 1997
Book
11

Salve theatrum

by: Gibas, Jarosław; Drwota, Barbara
Kraków: Wydawn. Literackie, 1997
Book
12

Hydrogeologia zlewni górnej Kaczawy

by: Bocheńska, Tatiana; Gurwin, Jacek (Author); Wa̜sik, Mirosław (Author)
Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994
Book
13

Tak chciałam doczekać ...: opowieść o Marii Rodziewiczównie

by: Głuszenia, Jan
Warszawa: KS Agencja, 1992
Book
14

Mit Fischen leben ...: eine Anthologie Bremer und Gdańsker Autoren = Żyć z rybami ...

by: Fac, Bolesław (Editor); Góra, Jan (Illustrator)
Bremen: Ed. Temmen, 1989
Book
15

Mlody ślask literacki: almanach poezji i prozy

by: Gordzialek, Jozef (Editor)
Katowice: Slask, 1975
Book
16

W nocy gorzej widać

by: Głowacki, Janusz
Warszawa: Czytelnik, 1972
Book
17

Podróż do Nowego Orleanu

by: Gordon, Jakób
Lipsk: Brockhaus, 1867
Book