181

Widłonogi Pasożytnicze (Copepoda parasitica) i Tarczenice (Branchiura)

by: Grabda, Jadwiga (Adapter)
Warszawa: PWN, 1967
Book
182

Teatr Krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego, 1843-1845: repertuar, recenzje, dokumenty

by: Got, Jerzy
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967
Book
183

Sztuka ludowa: formy i regiony w Polsce

by: Grabowski, Józef
Warszawa: Wyd. Arkady, 1967
Book
184

Bibliografia historii sztuki na śląsku za lata 1945 - 1963

by: Gębczak, Józef
1967
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2013
E-Book
185

Zbrodnie hitlerowskie - Bydgoszcz 1939

by: Gumkowski, Janusz; Kuczma, Rajmund
Warszawa: Polonia, 1967
Book
186

Zwia̜zki fosforowe erytrocytów w gruzlicy

by: Greger, Janusz; Leyko, Wanda (Author)
Łódź [u.a.]: Państw. Zakl. wyd. lekarskich, 1967
Book
187

Mie̜dzynarodowe sympozjum mechaniki górotworu: Kraków 17 - 19 października 1963

by: Golecki, Józef (Editor)
Kraków: Państw. Wyd. nauk, 1966
Book Conference Proceedings
188

Materialy do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486-1516: Kodeks zagrzebski

by: Garbacik, Józef (Editor)
Wroclaw: Ossolineum, 1966
Book
189

Warszawa wczoraj, dziś i nigdy

by: Gebethnerowa, Janina
1966
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2014
E-Article
190

Znaki kamieniarskie w Polsce od roku 1100 do połowy XIII wieku

by: Gadomski, Jerzy
1966
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
191

Malowidła ścienne z XVI wieku w Czchowie

by: Gadomski, Jerzy
1965
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
192

Szczatki zwierzece z wczesnośredniowiecznego grodu w Kołobrzegu

by: Kubasiewicz, Marian; Gawlikowski, Jerzy (Author)
Szczecin: Panstw. Wydaw. Naukowe, 1965
Book
193

Zamek w Pszczynie: przewodnik po muzeum

by: Gostwicka, Janina (Author); Bocheński, Zbigniew (Author)
Pszczyna: Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie, 1965
Book Still Image
194

Dzieje i kultura dawnych Słowian (do X wieku)

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Pánstwowe Zakł. Wydawnictw Szkolnych, 1964
Book
195

Dzieje i kultura dawnych Słowian (do X wieku)

by: Ga̜ssowski, Jerzy
Warszawa: Pánstwowe Zakł. Wydawnictw Szkolnych, 1964
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2016
E-Book
196

Drgania własne płyt prostokątnych i trójkątnych utwierdzonych na jednej krawędzi

by: Gluza, Jerzy
Łódź: Towarzystwo Naukowe, 1963
Book
197

Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludności cywilnej w czasie Powstania warszawskiego w 1944 roku: (w dokumentach)

by: Datner, Szymon; Leszczyński, Kazimierz (Author); Gumkowskiego, Janusza (Adapter)
Warszawa: Wyd. Min. obrony nar., 1962
Book
198

Teatr Krakowski: Pod dyrekcja Adama Skorupki i Stanisława Koźmiana 1865-1885; repertuar

by: Got, Jerzy (Editor)
Wroclaw: Zaklad Narod. Im. Ossol. Wyd. Pols. Akad. Nauk, 1962
Book
199

Jerzy Güttler (25.I.1904 - 19.I.1952)

by: Starzewska, Maria (Author); Güttler, Jerzy (Honoree)
Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki, 1962
Online-Ausgabe. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2018
E-Article Commemorative Publication
200

Definicje w prawie i w nauce prawa

by: Gregorowicz, Jan
Łódż: Zakł. nar. im Ossolińskich we Wrocławiu, 1962
Book