1

Modelowanie przepływu wód podziemnych: tom poświe̜cony pamie̜ci Professor Tatiany Bocheńskiej

by: Gurwin, Jacek (Editor); Bocheńska, Tatiana (Honoree); Staśko, Stanisław (Editor)
Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławsk., 2004
Book
2

Model hydrogeodynamiczny systemu wodonośnego pradoliny Odry w rejonie Głogowa

by: Gurwin, Jacek (Author)
Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000
Book
3

Hydrogeologia zlewni górnej Kaczawy

by: Bocheńska, Tatiana (Author); Gurwin, Jacek (Author); Wa̜sik, Mirosław (Author)
Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994
Book