1

Gdy razpadły się ściany świata: teorie wartości w filozofii hellenistycznej

by: Gajda, Janina (Author)
Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1995
Book
2

Wolność i wartość: z podstawowych zagadnień etyki Jana Dunsa Szkota

by: Gałkowski, Jerzy (Author)
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993
Book