1

Jerzy Gadomski (1934-2015)

by: Małkiewicz, Adam; Gadomski, Jerzy (Honoree)
2016
Online-Ausg.. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2017
E-Article
2

Moja historia sztuki

by: Gadomski, Jerzy (Author)
Kraków: Universitas, 2015
Online-Ausgabe. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2019
E-Article
3

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1450-1540: Addenda

by: Gadomski, Jerzy
2009
Online-Ausg.. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2017
E-Article
4

Jerzy Żarnecki (George Zarnecki): (12 IX 1915 - 8 IX 2008)

by: Gadomski, Jerzy; Zarnecki, George (Honoree)
2009
Online-Ausg.. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2017
E-Article
5

Lech Kalinowski 1920 - 2004

by: Gadomski, Jerzy
2005
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
6

O włoskim pochodzeniu wzoru małopolskich Hodegetrii z wieku XV

by: Gadomski, Jerzy
1998
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
7

Gotyckie malarstwo tablicowe małopolski 1420 - 1470: addenda

by: Gadomski, Jerzy
1995
Online-Ausg.. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2017
E-Article
8

Herkules, Dawid i manipulacja

by: Gadomski, Jerzy
1994
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2014
E-Article
9

Anielska asysta Gabriela w "Zwiastowaniu" Jana Wielkiego

by: Gadomski, Jerzy
1994
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
10

O podróżach artystycznych malarzy cechu krakowskiego w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku

by: Gadomski, Jerzy
1993
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
11

Mistrz Rodziny Marii - krakowski malarz pierwszej ćwierci XVI wieku

by: Gadomski, Jerzy
1992
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
12

Tadeusz Szydłowski

by: Gadomski, Jerzy
1990
Online-Ausg.. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2017
E-Article
13

Pozostałości retabulum pierwszego ołtarza w gotyckiej katedrze na Wawelu

by: Gadomski, Jerzy
1988
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
14

Imagines Beatae Mariae Virginis gratiosae: Małopolski typ Hodegetrii z XV wieku

by: Gadomski, Jerzy
1986
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2014
E-Article
15

O początkach malarstwa krakowskiego w epoce gotyku

by: Gadomski, Jerzy
1977
Online-Ausg.. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2017
E-Article
16

Wstęp do badań nad małopolskim malarstwem tablicowym XV wieku (1420 - 1470)

by: Gadomski, Jerzy
1975
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
17

Późnoromańska dekoracja malarska w refektarzu klasztoru Gystersów w Wąchoku

by: Gadomski, Jerzy
1972
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2014
E-Article
18

Znaki kamieniarskie w Polsce od roku 1100 do połowy XIII wieku

by: Gadomski, Jerzy
1966
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article
19

Malowidła ścienne z XVI wieku w Czchowie

by: Gadomski, Jerzy
1965
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2015
E-Article