1

Gdy razpadły się ściany świata: teorie wartości w filozofii hellenistycznej

by: Gajda, Janina (Author)
Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1995
Book
2

Prawda - język - szczęście

by: Gajda, Janina (Author); Orzechowski, Andrzej (Author); Dembińska-Siury, Dobrochna (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992
Book
3

Dwa studia z filozofii starożytnej

by: Gajda, Janina (Author); Orzechowski, Andrzej (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989
Book
4

Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej: = Naturrecht und sozialer Vertrag in der Philosophie der Vorsokratiker

by: Gajda, Janina (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1986
Book