121

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr. 9001 - 10000 / oprac. i przygot. do druku Jadwiga Grzybowska Indeks / oprac. Jadwiga Grzybowska

by: Grzybowska, Jadwiga (Adapter)
Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1987
Book
122

Myślenie zaczyna się od pytań: wybór i wstęp Jerzy Grzybczak

by: Grzybczak, Jerzy (Other)
Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawn., 1987
Book
123

Der Breslauer Gesellenaufstand von 1793: die Aufzeichnungen des Schneidermeisters Johann Gottlieb Klose ; Darstellung und Dokumentation

by: Herzig, Arno (Other); Sachs, Rainer (Other); Klosse, Johann Gottlieb (Other); Klose, Johann G. (Other)
Göttingen: Schwartz, 1987
Book
124

Zachodnia strefa osadnictwa kultury czerniachowskiej

by: Gurby, Jana (Other); Gurba, Jan (Adapter)
Lublin, 1986
Book
125

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr. 9001 - 10000 / oprac. i przygot. do druku Jadwiga Grzybowska 3 Nr. 9801 - 10 000

by: Grzybowska, Jadwiga (Adapter)
Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1986
Book
126

Imagines Beatae Mariae Virginis gratiosae: Małopolski typ Hodegetrii z XV wieku

by: Gadomski, Jerzy (Author)
1986
Online-Ausg.. Heidelberg: Univ.-Bibl., 2014
E-Article
127

Teatralność i teatralizacja w sztuce XVIII i XIX wieku: próba porównania wybranych zagadnień

by: Guze, Justyna (Author)
1986
Online-Ausg.. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2018
E-Article
128

Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej: = Naturrecht und sozialer Vertrag in der Philosophie der Vorsokratiker

by: Gajda, Janina (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1986
Book
129

Prace z zakresu ekonomiki przemysłu programowanie rozwoju przemysłu: zeszyt poświẹcony Profesorowi Józefowi Gajdzie w 40-lecie pracy naukowej

by: Byrski, Bronisław (Other); Gajda, Józef (Honoree)
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1986
Book Commemorative Publication
130

Logika i jej zastosowanie

by: Gregorowicz, Jan (Adapter)
Łódź: Wydawn. Univ., 1985
Book
131

Zaimki nieokreślone we współczesnym białoruskim języku literackim

by: Głuszkowska, Jadwiga (Author)
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985
Book
132

Watteau: Uczniowie, Naśladowcy, Nachleben: w trzechsetną rocznicę urodzin

by: Guze, Justyna (Author)
Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1985
Online-Ausgabe. Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 2019
E-Article
133

Problemy rozwoju i planowania regionalnego: studia porównawcze : Seminarium polsko-francuskie Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu i Uniwersytetu nauki i techniki...

by: Winiarski, Bolesław (Editor); Gogolewska, Jadwiga (Editor)
Wrocław: Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, 1985
Book Conference Proceedings
134

Panel gospodarstw domowych w badaniach rynku: studium metodyczne nad skutecznością technik badawczych oraz funkcjonowaniem panelu

by: Garczarczyk, Józef (Author)
Poznań: Akad. Ekon., 1984
Book
135

Kształtowanie systemu prawa, 1/2

by: Rot, Henryk (Author); Grzegoczyk, Jacek (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniw. Wrocławskego, 1984
Book
136

Kształtowanie systemu prawa, 3 Wieź pozioma systemu prawa

by: Rot, Henryk (Author); Grzegoczyk, Jacek (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniw. Wrocławskego, 1984
Book
137

Kultura fizyczna na ziemi gorzowskiej: 1945 - 1979

by: Gaj, Jerzy (Other)
Poznań: Krajowa Agencija Wydawnicza RSW "Prasa-Książ̇ka-Ruch", 1983
Book
138

Słownik biologiczny polsko-angielsko-francuski: skrypt dła słuchaczy studium języka polskiego dła cudzoziemców

by: Głuszkowski, Jan (Author)
Łódz: Uniw. Łódzki, 1983
Book
139

Karate

by: Świerczyński, Janusz (Author); Drewniak, Leszek (Author); Grochowski, Jacek (Author)
Warszawa: Krajowa Agencja Wydawn., 1983
Book
140

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr. 9001 - 10000 / oprac. i przygot. do druku Jadwiga Grzybowska 2 Nr. 9501 - 9800

by: Grzybowska, Jadwiga (Adapter)
Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1982
Book