1

Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego

by: Grycz, Jozef (Author); Borkowska, Władysława (Editor)
Warszawa: Stow. bibliotekarzy polsk., 1961
Book
2

Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej: studia poświęcone pamięci Józefa Grycza

by: Remerowa, Krystyna (Adapter); Grycz, Jozef (Honoree)
Wrocław [u.a.]: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1961
Book Commemorative Publication
3

Z dziejow i techniki ksiąz̉ki

by: Grycz, Jozef (Author)
Wrocław: Wyd.Zakładu narodowego Im. Ossolinskich, 1951
Book
4

Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie: podręcznik i poradnik

by: Grycz, Jozef (Author)
Wrocław: Ossolinski, 1951
Book
5

Porównanie zagranicznych przepisów katalogowania

by: Grycz, Jozef (Author)
Kraków: [Nakł. Krakowskiego koła Zwiazku bibljotekarzy polskich], 1929
Book
6

Porównanie polskich przepisów katalogowania

by: Grycz, Jozef (Author)
Kraków: Krak. Kołlo Zwia̜zku bibljotekarzy Poskich, 1926
Book