1

O pie̢knie muzycznym: przyczynek do rewizji estetyki stzuki dźwie̢ków

by: Hanslick, Eduard (Author); Giel, Joanna (Translator)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
Book
2

Migracje: sztuka późnogotycka na Śla̢sku

by: Gromadzki, Jan (Author); Herman-Templewicz, Zofia (Author); Houszka, Ewa (Author); Kaczmarek, Romuald (Author); Patała, Agnieszka (Editor)
Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2018
Book Still Image Exhibition Catalogue Illustrated Book
3

Prawo prywatne międzynarodowe: kommentarz

by: Pazdan, Maksymilian (Author); Figura-Góralczyk, Edyta (Author); Górecki, Jacek (Author); Grzybczyk, Katarzyna (Author); Jagielska, Monika (Author); Juryk, Anna (Author); ...
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Book
4

Listy 1947-1976

by: Giedroyc, Jerzy (Author); Wittlin, Józef (Author); Habielski, Rafał (Editor); Habielski, Rafał (Writer of preface); Kądziela, Paweł *1958- (Editor); Kądziela, Paweł *1958- (Writer of preface)
Warszawa: Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polska̜ Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, [2017]...
Warszawa: Towarzystwo "Wie̜ź", [2017]
Paryż: Association Institut Littéraire "Kultura", [2017]
Book
5

Grammatik im Dienste der Kommunikation

by: Wierzbicka, Mariola (Author); Golonka, Joanna (Author)
Frankfurt am Main; Bern; Bruxselles; New York; Oxford; Warszawa; Wien: Peter Lang Edition, [2016]
Book
6

Tadeusz M. Zipser: Zygzakiem przez symbole czyli samouczek drwala znaleziony na Saharze

by: Zipser, Tadeusz (Architect); Gromadzka, Jolanta (Editor)
Wrocław: Muzeum Architektury we Wrocławiu, [2014]
Book Still Image Exhibition Catalogue
7
8

Listy 1948 - 1963

by: Giedroyc, Jerzy (Author); Małaniuk, Jewhen (Author); Dubyk, Halyna (Editor)
Warszawa: Więź, 2014
Book
9

Escape from the "Liberty" cinema: = Ucieczka z kina "Wolność"

by: Marczewski, Wojciech (Other); Gajos, Janusz (Other); Zamachowski, Zbigniew (Other); Marczewska, Teresa (Other); Zielinski, Jerzy (Other); Konieczny, Zygmunt (Other)
[S.l.]: Second Run [u.a.], 2013
DVD Video Video
10

Metody pomiaru i analizy rynku usług: dylematy badawcze

by: Garczarczyk, Józef (Other)
Poznań: Wydawn. Uniw. Ekonomicznego, 2011
Book
11

Metody pomiaru i analizy rynku usług: pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność

by: Garczarczyk, Józef (Other)
Poznań: Wydawn. Uniw. Ekonomicznego, 2011
Book
12

Dagarama: powrót do przyszłości

by: Głuszak, Jan (Artist); Duda, Michał (Writer of supplementary textual content); Duda, Michał (Organizer); Gołota, Urszula (Writer of supplementary textual content); Gołota, Urszula (Organizer)
Wrocław: Muzeum Architektury we Wrocławiu, [2011]
Book Still Image Exhibition Catalogue
13

Stefan Janusz Müller - Wynurzenia, czyli Nic

by: Gromadzka, Jolanta (Adapter); Müller, Stefan (Other)
Wrocław: Muzeum Architektury, 2010
Book Still Image Exhibition Catalogue
14

Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wydawn. Akad. Ekonomicznej, 2009
Book
15

Der Zauberer von Oz: 70th anniversary edition

by: Fleming, Victor (Other); Arlen, Harold (Other); Garland, Judy (Other); Morgan, Frank (Other); Bolger, Ray (Other); Baum, L. Frank (Other); ...
Hamburg: Warner Bros. Entertainment [u.a.], 2010
DVD Video Video
16

Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918

by: Goszczyńska, Joanna (Other)
Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008
Book Conference Proceedings
17

Inne tempo

by: Gutorow, Jacek (Author)
Wrocław: Biuro Literackie, 2008
Book
18

Polska prasa niezależna (1976 - 1990): bibliografia, katalog = Polish independent press (1976 - 1990) : bibliography, catalogue

by: Adamczyk, Mieczysław (Author); Gmitruk, Janusz (Author)
Kielce: Wyd. Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2008
Book
19

5 1/2: dramaty

by: Głowacki, Janusz (Author)
Warszawa: Wydawnictwo Świat Ksia̜żki, 2007
Book
20

Ilościowe i jakościowe metody badania rynku: pomiar i jego skuteczność

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wydawn. Akad. Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
Book