1

Przewodnik archeologiczny po Polsce

by: Gąssowski, Jerzy (Author); Kempisty, Andrzej (Author)
Wrocław [u.a.]: Ossolineum, 1973
Book
2

Szczatki zwierzece z wczesnośredniowiecznego grodu w Kołobrzegu

by: Kubasiewicz, Marian (Author); Gawlikowski, Jerzy (Author)
Szczecin: Panstw. Wydaw. Naukowe, 1965
Book
3

Dzieje i kultura dawnych Słowian (do X wieku)

by: Gąssowski, Jerzy (Author)
Warszawa: Pánstwowe Zakł. Wydawnictw Szkolnych, 1964
Book