1

Kultura fizyczna na ziemi gorzowskiej: 1945 - 1979

by: Gaj, Jerzy (Other)
Poznań: Krajowa Agencija Wydawnicza RSW "Prasa-Książ̇ka-Ruch", 1983
Book
2

1. Seminarium naukowe "Turystyka i rekreacja nadmorska - problemy teorii i praktyki"

by: Gaj, Jerzy (Adapter)
Gdańsk: WSWF, 1980
Book Conference Proceedings
3

Zarys historii Polskiej kultury fizycznej w wolnym mieście Gdańsku: 1920-1939

by: Gaj, Jerzy
Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1976
Book
4

Kultura fizyczna ludności rodzimej na byłym pograniczu neimieckim i w wolnym mieście Gdańsku: do 1939 roku

by: Gaj, Jerzy (Adapter)
Gdańsk: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego, 1975
Book
5

Piłka ręczna

by: Gaj, Jerzy (Adapter)
Gdańsk: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, 1974
Book
6

50-lecie k.s. "Gedania": sesja naukowa

by: Gaj, Jerzy (Adapter)
Gdańsk: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, 1973
Book
7

50 lat Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu: 1919-1969

by: Gaj, Jerzy; Olszewski, Marian (Author)
Poznań: Wydawn. Artystyczno-Graficzne, 1969
Book Commemorative Publication