1

Literatura serbsko-łużycka

by: Gołąbek, Józef
Katowice: Wydawn. Instytutu Ṡląskiego, 1938
Book
2

Wincenty Dunin-Marcinkiewicz: poeta polsko-białoruski

by: Gołąbek, Józef
Wilno: Gebethner & Wolf in Komm., 1932
Book
3

Komedje konwiktowe Ks. Franciszka Bohomolca w zależności od Moljera

by: Gołąbek, Józef
W Krakowie: Nakł. Polsk. Akad. Umiejętności, 1922
Book