1

Teatr i teatro logia

by: Got, Jerzy
Kraków: Universitas, 1994
Book
2

Kształtowanie systemu prawa, 1/2

by: Rot, Henryk; Grzegoczyk, Jacek (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniw. Wrocławskego, 1984
Book
3

Kształtowanie systemu prawa, 3 Wieź pozioma systemu prawa

by: Rot, Henryk; Grzegoczyk, Jacek (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniw. Wrocławskego, 1984
Book
4

Teatr Krakowski pod dyrekcją Hilarego Meciszewskiego, 1843-1845: repertuar, recenzje, dokumenty

by: Got, Jerzy
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967
Book
5

Teatr Krakowski: Pod dyrekcja Adama Skorupki i Stanisława Koźmiana 1865-1885; repertuar

by: Got, Jerzy (Editor)
Wroclaw: Zaklad Narod. Im. Ossol. Wyd. Pols. Akad. Nauk, 1962
Book
6

Helena Modrzejewska

by: Got, Jerzy; Szczublewski, Józef (Author)
Warszawa: Państw. Inst. Wyd., 1958
Book
7

Kształtowanie systemu prawa

by: Rot, Henryk; Grzegoczyk, Jacek (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniw. Wrocławskego, 19XX
Book