1

Prawo prywatne międzynarodowe: kommentarz

by: Pazdan, Maksymilian (Author); Figura-Góralczyk, Edyta (Author); Górecki, Jacek (Author); Grzybczyk, Katarzyna (Author); Jagielska, Monika (Author); Juryk, Anna (Author); ...
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Book
2

Kodeks rodzinny i opiekuńczy orzecznictwo

by: Gudowski, Jacek (Author)
Kraków: Kantor Wydawn. Zakamycze, 1998
Book
3

Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym

by: Giezek, Jacek (Author)
Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1994
Book
4

Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym

by: Gumkowski, Janusz (Author); Kułakowski, Tadeusz (Author)
Warszawa: Wydawn. Prawnicze, 1961
Book
5

Unieważnienie małżeństwa

by: Górecki, Jan (Author)
Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1958
Book