1

Prawo prywatne międzynarodowe: kommentarz

by: Pazdan, Maksymilian (Author); Figura-Góralczyk, Edyta (Author); Górecki, Jacek (Author); Grzybczyk, Katarzyna (Author); Jagielska, Monika (Author); Juryk, Anna (Author); ...
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Book
2

Grammatik im Dienste der Kommunikation

by: Wierzbicka, Mariola (Author); Golonka, Joanna (Author)
Frankfurt am Main; Bern; Bruxselles; New York; Oxford; Warszawa; Wien: Peter Lang Edition, [2016]
Book
3

Publikacje pracowników instytutu germanistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1974 - 2001

by: Golec, Janusz (Editor)
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002
Book
4

Kodeks rodzinny i opiekuńczy orzecznictwo

by: Gudowski, Jacek (Author)
Kraków: Kantor Wydawn. Zakamycze, 1998
Book
5

Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym

by: Giezek, Jacek (Author)
Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1994
Book
6

Mit Fischen leben ...: eine Anthologie Bremer und Gdańsker Autoren = Żyć z rybami ...

by: Fac, Bolesław (Editor); Góra, Jan (Illustrator)
Bremen: Ed. Temmen, 1989
Book
7

Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym

by: Gumkowski, Janusz (Author); Kułakowski, Tadeusz (Author)
Warszawa: Wydawn. Prawnicze, 1961
Book
8

Unieważnienie małżeństwa

by: Górecki, Jan (Author)
Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1958
Book