1

Człowiek, moralność, wychowanie: życie i myśl Jacka Woronieckiego OP

by: Gałkowski, Jerzy (Editor)
Lublin: Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000
Book
2

Przekonać Pana Boga

by: Tischner, Józef; Zańko, Dorota (Author); Gowin, Jaroslaw (Author)
Kraków: Znak, 1999
Book
3

Moje spotkania z Janem Pawłem II

by: Niewęgłowski, Wiesław A.; Glemp, Józef
Warszawa: Wydawn. Rok Corporation, 1991
Book