1

O pie̢knie muzycznym: przyczynek do rewizji estetyki stzuki dźwie̢ków

by: Hanslick, Eduard (Author); Giel, Joanna (Translator)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
Book
2

Metody pomiaru i analizy rynku usług: dylematy badawcze

by: Garczarczyk, Józef
Poznań: Wydawn. Uniw. Ekonomicznego, 2011
Book
3

Metody pomiaru i analizy rynku usług: pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność

by: Garczarczyk, Józef
Poznań: Wydawn. Uniw. Ekonomicznego, 2011
Book
4

Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wydawn. Akad. Ekonomicznej, 2009
Book
5

Ilościowe i jakościowe metody badania rynku: pomiar i jego skuteczność

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wydawn. Akad. Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
Book
6

Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wyd. Akad. Ekonomicznej, 2005
Book
7

Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001: diagnozowanie i prognozowanie koniunktury

by: Garczarczyk, Józef (Adapter)
Poznań: Wyd. Akad. Ekonomicznej, 2003
Book
8

Karol Szymanowski: his life and works

by: Chylińska, Teresa; Glowacki, John
Los Angeles, Calif.: University of Southern California, School of Music, 1993
Book
9

Polskie organy i muzyka organowa

by: Gołos, Jerzy; Smulikowska, Ewa
Warszawa: Pax, 1972
Book
10

Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i XVII wieku: wybór pism

by: Górski, Janusz; Lipiński, Edward (Author)
Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1958
Book