1

O pie̢knie muzycznym: przyczynek do rewizji estetyki stzuki dźwie̢ków

by: Hanslick, Eduard (Author); Giel, Joanna (Translator)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
Book
2

Polska prasa niezależna (1976 - 1990): bibliografia, katalog = Polish independent press (1976 - 1990) : bibliography, catalogue

by: Adamczyk, Mieczysław; Gmitruk, Janusz (Author)
Kielce: Wyd. Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2008
Book
3

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr. 10001 - 11000 Część 2 Nr. 10501 - 11000 / oprac. i przygot. do druku Jadwiga Grzybowska ...

by: Grzybowska, Jadwiga (Adapter)
Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 2002
Book
4

Telewizyjny alfabet wspomnień w porzadku niealfabetycznym

by: Gruza, Jerzy
Warszawa: MUZA SA, 2000
Book
5

Dokument po przełomie: film dokumentalny lat 90, w Europie Środkowo-Wschodniej; materiały z międzynarodowej sesji naukowej w dzniu 29 V 1999 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, m...

by: Głowa, Jadwiga
Kraków: [Festiwale Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych]], 1999
Book Conference Proceedings
6

Najnowsza historia teatru polskiego: wprowadzenie

by: Godlewska, Joanna
Wrocław: Wydawn. Siedmiorog, 1999
Book
7

Autobiografia na cztery ręce

by: Giedroyc, Jerzy; Pomian, Krzysztof
Warszawa: Czytelnik, 1994
Book Autobiography
8

Karol Szymanowski: his life and works

by: Chylińska, Teresa; Glowacki, John
Los Angeles, Calif.: University of Southern California, School of Music, 1993
Book
9

Słownik biologiczny polsko-angielsko-francuski: skrypt dła słuchaczy studium języka polskiego dła cudzoziemców

by: Głuszkowski, Jan
Łódz: Uniw. Łódzki, 1983
Book
10

Polskie organy i muzyka organowa

by: Gołos, Jerzy; Smulikowska, Ewa
Warszawa: Pax, 1972
Book
11

Widłonogi Pasożytnicze (Copepoda parasitica) i Tarczenice (Branchiura)

by: Grabda, Jadwiga (Adapter)
Warszawa: PWN, 1967
Book
12

Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego

by: Grycz, Jozef; Borkowska, Władysława (Editor)
Warszawa: Stow. bibliotekarzy polsk., 1961
Book
13

Z dziejow i techniki ksiąz̉ki

by: Grycz, Jozef
Wrocław: Wyd.Zakładu narodowego Im. Ossolinskich, 1951
Book
14

Katalog rękopisów obejmujący sygnatury 6268 - 6790: dawny zbiór Biblioteki J. G. Milicha w Zgorzelcu

by: Milich, Johann Gottlieb
Wrocław: Wydawn. Uniw., 19XX
Book