1

O pie̢knie muzycznym: przyczynek do rewizji estetyki stzuki dźwie̢ków

by: Hanslick, Eduard (Author); Giel, Joanna (Translator)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
Book
2

Modelowanie przepływu wód podziemnych: tom poświe̜cony pamie̜ci Professor Tatiany Bocheńskiej

by: Gurwin, Jacek (Editor); Bocheńska, Tatiana (Honoree); Staśko, Stanisław (Editor)
Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławsk., 2004
Book
3

Człowiek, moralność, wychowanie: życie i myśl Jacka Woronieckiego OP

by: Gałkowski, Jerzy (Editor)
Lublin: Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000
Book
4

Model hydrogeodynamiczny systemu wodonośnego pradoliny Odry w rejonie Głogowa

by: Gurwin, Jacek (Author)
Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000
Book
5

Przekonać Pana Boga

by: Tischner, Józef (Author); Zańko, Dorota (Author); Gowin, Jaroslaw (Author)
Kraków: Znak, 1999
Book
6

Hydrogeologia zlewni górnej Kaczawy

by: Bocheńska, Tatiana (Author); Gurwin, Jacek (Author); Wa̜sik, Mirosław (Author)
Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994
Book
7

Karol Szymanowski: his life and works

by: Chylińska, Teresa (Author); Glowacki, John (Other); Chylińska, Teresa
Los Angeles, Calif.: University of Southern California, School of Music, 1993
Book
8

Moje spotkania z Janem Pawłem II

by: Niewęgłowski, Wiesław A. (Other); Glemp, Józef (Other)
Warszawa: Wydawn. Rok Corporation, 1991
Book
9

Polskie organy i muzyka organowa

by: Gołos, Jerzy (Author); Smulikowska, Ewa (Other)
Warszawa: Pax, 1972
Book