1

O pie̢knie muzycznym: przyczynek do rewizji estetyki stzuki dźwie̢ków

by: Hanslick, Eduard (Author); Giel, Joanna (Translator)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
Book
2

Człowiek, moralność, wychowanie: życie i myśl Jacka Woronieckiego OP

by: Gałkowski, Jerzy (Editor)
Lublin: Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000
Book
3

Przekonać Pana Boga

by: Tischner, Józef (Author); Zańko, Dorota (Author); Gowin, Jaroslaw (Author)
Kraków: Znak, 1999
Book
4

Kulārṇava Tantra

by: Woodroffe, John George (Other); Pandit, Madhav Pundalik (Other); Tārānātha Vidyāratna (Other)
New Delhi: Motilal Banarsidass, 1999
Book
5

Karol Szymanowski: his life and works

by: Chylińska, Teresa (Author); Glowacki, John (Other); Chylińska, Teresa
Los Angeles, Calif.: University of Southern California, School of Music, 1993
Book
6

The functions and significance of gold in the Veda

by: Gonda, Jan (Author)
Leiden; New York; København; Köln: Brill, 1991
Book
7

Moje spotkania z Janem Pawłem II

by: Niewęgłowski, Wiesław A. (Other); Glemp, Józef (Other)
Warszawa: Wydawn. Rok Corporation, 1991
Book
8

Kuṇḍalinī, the energy of the depths: a comprehensive study based on the scriptures of nondualistic Kashmir Shaivism

by: Silburn, Lilian (Author); Gontier, Jacques (Other); Silburn, Lilian; Silburn, Lilian
Albany: State University of New York Press, 1988
Book
9

Polskie organy i muzyka organowa

by: Gołos, Jerzy (Author); Smulikowska, Ewa (Other)
Warszawa: Pax, 1972
Book