1

Innowacyjność polskiej gospodarki: wybrane aspekty

by: Opolski, Krzysztof (Editor); Górski, Jarosław (Editor)
Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
E-Book Conference Proceedings
2

O pie̢knie muzycznym: przyczynek do rewizji estetyki stzuki dźwie̢ków

by: Hanslick, Eduard (Author); Giel, Joanna (Translator)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
Book
3

Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych, 1

by: Góral, Justyna (Author); Kambo, Katarzyna (Author); Kulawik, Jacek (Author); Osuch, Dariusz (Author); Płonka, Renata (Author); Poczta-Wajda, Agnieszka (Author); ...
Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015
E-Book
4

Prahistoria sztuki

by: Ga̜ssowski, Jerzy (Author)
Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, [2016]
Warszawa: Wydawnictwo Trio, [2016]
E-Book
5

Studia z dziejów oświecenia

by: Grobis, Jerzy (Adapter)
Łódź: Wyd. Uniw., 1996
Book
6

Karol Szymanowski: his life and works

by: Chylińska, Teresa; Glowacki, John
Los Angeles, Calif.: University of Southern California, School of Music, 1993
Book
7

Prawda - język - szczęście

by: Gajda, Janina (Author); Orzechowski, Andrzej (Author); Dembińska-Siury, Dobrochna (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992
Book
8

Okoliczności wpływające na sędziowski wymiar kary

by: Giezek, Jacek
Wrocław: Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1989
Book
9

Nauczanie przedmiotu polityka ekonomiczna w warunkach reformowania gospodarki w krajach socjalistycznych: materiały z Konferencji Katedr oraz Zakładów Polityki Ekonomicznej i Plano...

by: Klamut, Maria (Editor); Gogolewska, Jadwiga (Editor)
Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1989
Book Conference Proceedings
10

Dwa studia z filozofii starożytnej

by: Gajda, Janina (Author); Orzechowski, Andrzej (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989
Book
11

Nowe uregolowania w polskim prawie konstytucyjnym: (1980 - 1987)

by: Galster, Jan; Mizerski, Edmund; Witkowski, Zbigniew
Toruń: Uniw. Mikołaja Kopernika, 1989
Book
12

Rynkowe instrumenty kształtowania zachowań gospodarczych

by: Garczarczyk, Józef
Poznań: Akad., 1988
Book
13

Życie i działalność Zygmunta Korybutowicza: studium z dziejów stosunków Polsko-Czeskich w pierwszej Połowie XV wieku

by: Grygiel, Jerzy
Wrocław [u.a.]: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich [u.a.], 1988
Book Biography
14

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr. 9001 - 10000 / oprac. i przygot. do druku Jadwiga Grzybowska Indeks / oprac. Jadwiga Grzybowska

by: Grzybowska, Jadwiga (Adapter)
Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1987
Book
15

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Nr. 9001 - 10000 / oprac. i przygot. do druku Jadwiga Grzybowska 3 Nr. 9801 - 10 000

by: Grzybowska, Jadwiga (Adapter)
Kraków: Nakł. Uniw. Jagiellońskiego, 1986
Book
16

Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej: = Naturrecht und sozialer Vertrag in der Philosophie der Vorsokratiker

by: Gajda, Janina (Author)
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1986
Book
17

Prace z zakresu ekonomiki przemysłu programowanie rozwoju przemysłu: zeszyt poświẹcony Profesorowi Józefowi Gajdzie w 40-lecie pracy naukowej

by: Byrski, Bronisław; Gajda, Józef (Honoree)
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1986
Book Commemorative Publication
18

Logika i jej zastosowanie

by: Gregorowicz, Jan (Adapter)
Łódź: Wydawn. Univ., 1985
Book
19

Problemy rozwoju i planowania regionalnego: studia porównawcze : Seminarium polsko-francuskie Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu i Uniwersytetu nauki i techniki...

by: Winiarski, Bolesław (Editor); Gogolewska, Jadwiga (Editor)
Wrocław: Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, 1985
Book Conference Proceedings
20