Franz Kafka Themen u. Probleme; Beitr. zu e. Kafka-Kolloquium, d. 1978 im Centre Univ. du Grand Palais (Univ. de Paris, Sorbonne) stattfand

Internet

Online-Ausg.: Franz Kafka, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1980, 257 S. Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis, 2008-11-15 Inhaltsverzeichnis

Library: Bibliotheca Albertina

Address, Contact
Holdings Details from Bibliotheca Albertina
Available Freihandbereich Germanistik GM 4004 D249
Präsenz