Romanoslavica

Bibliographic Details
Erscheint auch als: Romanoslavica, București : Editura universității din București, 1958, Online-Ressource
Authors and Corporations: Asociaţia Slaviştilor din România (Issuing body), Asociaţia Slaviştilor din Republica Socialistă România (Issuing body), Asociaţia Slaviştilor din Republica Populară Romină (Issuing body)
Title: Romanoslavica Universitatea din Bucureşti, Facultatea de limbi şi literaturi străine, Asociaţia slaviştilor din România, Departamentul de filologie rusă și slavă
published:
București: Editura universității din București, 1958-
Dates of publication:1.1958 -
ISSN/ISBN: 0557-272X
2537-4214
Finding Aid:Index 1/20.1958/81 in: 20.1981; 21/30.1983/92 in: 31.1994
Type of Resource:Journal Zeitschrift
Source:Verbunddaten SWB
2=4; 9=5; 16=6; 21=9; 25-26=10 von: International Congress of Slavists (ZDB): Referate şi comunicări
Notes:Erscheint vierteljährlich, bis 2009 jährlich. Herausgebendes Organ anfangs: Asociaţia slaviştilor din Republica Populară Romîna; später: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de filologie, Catedra de limbi slave, Asociaţia slaviştilor din Republica Socialistă România
Language: Romanian