APA Citation

Revista de filozofie, sociologie si ştiinţe politice. Chişinău: Institutul de Filosofie. Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

ISBD Citation

Revista de filozofie, sociologie si ştiinţe politice / Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Integrare Europeana şi Ştiinţe Politice . — Chişinău : Institutul de Filosofie. Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. — Online-Ressource

MLA Citation

Revista De Filozofie, Sociologie Si ştiinţe Politice.Chişinău: Institutul de Filosofie. Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.