Revista de filozofie, sociologie si ştiinţe politice