APA Citation

(1958-). Romanoslavica. Central and Eastern European online library.

ISBD Citation

"Romanoslavica / Universitatea din Bucureşti, Facultatea de limbi şi literaturi străine, Asociaţia slaviştilor din România, Departamentul de filologie rusă și slavă" Central and Eastern European Online Library .

MLA Citation

"Romanoslavica." Central and Eastern European Online Library 1958-.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.