Analele științifice ale Universității "Al. I. Cuza" din Iași Secțiunea 3 D Științe juridice