APA Citation

(2014-). Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Central and Eastern European online library.

ISBD Citation

"Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" Central and Eastern European Online Library .

MLA Citation

"Prace Naukowe Akademii Im. Jana Długosza W Częstochowie." Central and Eastern European Online Library 2014-.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.